ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นทุกท่าน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
โดยท่านสามารถกรอกแบบสอบถามได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือ ตามคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/wuws7u

Show More
Back to top button
Close
Close