แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

ลำดับ หัวข้อ วัน/เดือน/ปี
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2561
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2562
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 2563
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2564
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2565
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2566
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
8
9
10
Show More
Back to top button
Close
Close