ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2565

รายงานสถิติการให้บริการประชาชน  ปีงบประมาณ 2566

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2566

รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2566

Show More
Back to top button
Close
Close