หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศ ฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

 

Show More
Back to top button
Close
Close