ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

คณะผู้บริหาร

นายณรงค์ บุตรดี

นายณรงค์ บุตรดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
โทร. 084-779-1979

นายเผ่าพันธ์ เสมาทอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
โทร. 089-939-2284

นายสฤษดิ์ หินกล้า

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
โทร. 098-338-4377

นายไพบูลย์ เงินทอง

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
โทร. 081-377-2668
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close