แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น(ล่าสุด)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ หัวข้อ วัน/เดือน/ปี
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 -2565 แก้ไขครั้งที่ 1 2565
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 2565
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 2565
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 2565
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2       2566
6 ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

 

Show More
Back to top button
Close
Close