ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

 

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา 6 เดือน ปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2566

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2566

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี.พ.ศ.2566

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี-พ.ศ.-2565-

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

Show More
Back to top button
Close
Close