แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ

 

 

พระสยามเทวาธิราชจำลอง

อยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญประเทศ มีความสูง 1.29 เมตร
เป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราช สร้างโดยพระอุทัยธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
เมื่อปี พ.ศ. 2518 ต่อมาราษฎรได้ร่วมกันสร้างบุษบกเป็นที่ประทับ โดยประกอบ
พิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2528

สระแก้ว สระขวัญ อำเภอเมือง จ.สระแก้ว

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ในสวนสาธารณะสระแก้ว สระขวัญ ใกล้กับสำนักงานเทศบาล
เมืองสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ประมาณ กม.ที่ 246-247) เข้าซอยเทศบาล 2
เชื่อกันว่าน้ำในสระแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ) อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ตลาดชายแดนบ้านคลองลึกหรือตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดการค้าใหญ่ที่สุด
และสำคัญของพรมแดนแถบนี้อยู่ทางฝั่งไทย ร้านค้าในตลาดสร้างเป็นแบบ
โรงเรือนแบ่งเป็นห้อง ๆ สินค้าส่วนใหญ่มาจากหลายถิ่น เช่น กัมพูชา จีน
เกาหลี ฮ่องกง หรือเป็นสินค้าของไทย

ปราสาทเขาน้อยสีชมพู อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้วตั้งอยู่ในวัดเขาน้อย (สีชมพู) ตำบลคลองน้ำใส

ห่างจากตัวอำเภออรัญประเทศ
ไปทางทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร โบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาน้อย
ซึ่งเป็นเขาหินปูนสูงจากพื้นประมาณ 130 เมตร มีบันไดทางขึ้น 254 ขั้น

ประตูชัยอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนไทย-กัมพูชา ที่บ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม สร้างในปี พ.ศ. 2482
มีลักษณะเป็นป้อม 2 ป้อม อยู่กันคนละฟากถนน โดยป้อมด้านซ้ายมือรักษารูปลักษณ์เดิมไว้
เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารกล้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนด้านคลองลึก

 

 

 

Show More
Back to top button
Close
Close