ผลการดำเนินงาน

มาตรการลดการใช้พลังงาน

ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการลดใช้พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 2565

แผ่นพับประหยัดพลังงาน

แผ่นพับประหยัดพลังงาน 2565

รวมพลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่นประหยัดพลังงาน

Show More
Back to top button
Close
Close