งานกิจการสภา

ประกาศสภากำหนดสมัยประชุม

ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ  ประจำปี  2563

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก พ.ศ.2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำประจำปี 2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาประจำปี

Show More
Back to top button
Close
Close