ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.โนนหมากมุ่น ขอประชาสัมพันธ์สื่อให้ความรู้ เรื่อง โรคไข้หูดับ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการเกิดโรคไข้หูดับในเขตพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่น

Show More
Back to top button
Close
Close