ผลการดำเนินงาน

ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ประกาศ ก.ถ. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

Show More
Back to top button
Close
Close