ติดต่อ อบต.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1 บ้านโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

(และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  โทร. 0-3724-7865
(สำนักปลัดและกองคลัง)                         โทร. 0-3755-0229
                                                              โทรสาร. 0-3755-0229
                 Email nonmakmoon@hotmail.com

 

แผนที่หน่วยงาน

Back to top button
Close
Close