ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่่ 22 มิ.ย. 2566 จังหวัดสระแก้วออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดหนองจาน หมู่ที่ 3 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และ กิจกรรม ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบเงินสงเคราะห์เด็กครอบครัวยากจน จำนวน 20 คน มอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวยากจน จำนวน 20 คน และ มอบถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาดฯ ให้แก่ราษฎรที่มีฐานะยากจนเดือดร้อนและด้อยโอกาส พร้อมได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการของส่วนราชการที่ร่วมโครงการฯ อาทิเช่น การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้านมาจำหน่ายการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการอำเภอยิ้มออกหน่วยทำบัตร และ บริการตัดผม พร้อมทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดย นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจขังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้ และร่วมกันปรับปรุงเก็บกวาด ทำความสะอาดในบริเวณรอบอุโบสถวัดหนองจาน

Show More
Back to top button
Close
Close