ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

26 มิ.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิ.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ร่วมรณรงค์…
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่่ 22 มิ.ย. 2566 จังหวัดสระแก้วออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมกิจกรรมจิ…
Back to top button
Close
Close